Wyświetlenie artykułów z etykietą: zastępca
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: zastępca

W piątek 6 lipca 2018 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w obecności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego powierzył obowiązki oficerom PSP.

Mł. bryg. mgr inż. Wojciechowi Nawarze powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Mł. bryg. Nawara dotychczas był Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Gratulujemy awansu i życzymy wielu sukcesów.

Opublikowano w Województwo opolskie

W piątek 9 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się uroczystość.

Z rąk Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego, bryg.mgr inż. Maciej Zając odebrał dokument powierzający mu pełnienie obowiązków zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu.

Bryg. Maciej Zając rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej w 1985 roku. Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu ukończył w 1987 roku a studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 1997 roku. Tytuł magistra pożarnictwa uzyskał w 2007 roku również w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Następnie w 2009 roku ukończył studia podyplomowe na wydziale inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej.

Od 1987 roku kolejno zajmował stanowiska instruktora, starszego instruktora i oficera w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kłodzku. W 1994 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie był starszym inspektorem a następnie od 1997 roku oficerem i od 1999 naczelnikiem wydziału. W 2005 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, gdzie komendant powiatowy powierzył mu stanowisko zastępcy dowódcy w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Krapkowicach. Z dniem 2 maja br. mł. bryg. Maciej Zając decyzją Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu został powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu a 11 listopada br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji awansował go na stopień brygadiera.

Na podstawie psp.opole.pl

Opublikowano w Województwo opolskie

Z dniem 1 sierpnia 2016 na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kędzierzynie Koźlu, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Marek Kucharski powołał st. kpt. Dariusza Kulawinka.

Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu St. kpt. Dariusz Kulawinek rozpoczął służbę w dniu 1.06.1998 r. KP PSP w Brzegu. W 2005 roku ukończył Szkołę Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie uzyskał tytuł magistra pożarnictwa.  Ukończył studia podyplomowe na dwóch kierunkach:

- zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

- zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 2006 roku został przeniesiony do KW  PSP w Opolu do Wydziału Operacyjnego na stanowisko starszego specjalisty. Od 2011 roku pełnił służbę w  KP PSP w Brzegu na stanowisku dowódcy zmiany a następnie na stanowisku naczelnika Wydziału do spraw Operacyjno–Szkoleniowych równocześnie pełniąc funkcję oficera prasowego. Posiada też kurs doskonalący dla specjalistów krajowego systemu wykrywania skażeń (ATP-45), który będzie mu przydatny w jednostce posiadającej specjalizację chemiczną.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta w obecności kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji oraz zaproszonych gości powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Opolu nadkom. Bogdana Piotrowskiego oraz jego zastępcę nadkom. Rafała Drozdowskiego.

Nadkom. Bogdan Piotrowski ze służbą w mundurze związany jest od 1991 roku.

W tym czasie przeszedł różne stanowiska służbowe, między innymi był asystentem Wydziału Prewencji oraz dyżurnym.

Nadkom. Bogdan Piotrowski Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończył w 2007 roku. Był zastępcą, a później Naczelnikiem Wydziału Prewencji KMP w Opolu.

Od lutego 2016 roku pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.

Nadkom. Rafał Drozdowski służbę rozpoczął w 1999 roku.

Pracował jako policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, był dzielnicowym.

Od 2002 roku związany jest ze służbą kryminalną. W 2008 roku został Naczelnikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komisariatu I Policji w Opolu.

W 2012 roku Naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Opolu.

Od kwietnia 2016 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.


Opublikowano w Opole

25 maja do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu został wprowadzony insp. Jarosław Kaleta, który to został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kaletę.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz wprowadzeniu sztandaru jednostki.

Akt powołania wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach.

Inspektor Jarosław Kaleta rozpoczął służbę w Policji w 1992 w jednostce w Mysłowicach. W 1998 roku rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia Policji KWP w Katowicach. Od 1 lipca 2006 roku był Zastępcą Komendanta Szkoły Policji w Katowicach a od 15 czerwca 2011 roku Komendantem Szkoły Policji w Katowicach.

Wśród gości uczestniczących w wprowadzeniu byli między innymi: Wojewoda Opolski, przedstawiciel Zarządu Województwa Opolskiego, szefowie służb współpracujących z policją, Biskup Pomocnicy Diecezji Opolskiej oraz przedstawiciele związków zawodowych oraz policjanci.

Opublikowano w Województwo opolskie

Decyzją Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu z dniem 2 maja br. na stanowisko Za-cy Komendanta Miejskiego PSP w Opolu został powołany młodszy brygadier Maciej Zając.

Mł. bryg. Zając karierę pożarniczą rozpoczął w roku 1985 . Dwa lata później ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W roku 1997 ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej . Dziesięć lat później uzyskał tytuł magistra pożarnictwa. Ukończył też studia podyplomowe n wydziale inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej.

W swojej karierze zajmował kolejno stanowiska instruktora, starszego instruktora i oficera w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kłodzku. W 1994 roku przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu został starszym inspektorem a następnie od 1997 roku oficerem i od 1999 naczelnikiem wydziału. W 2005 roku przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, gdzie aż do dnia wczorajszego piastował stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Opublikowano w Opole

1 lutego 2016 roku, Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariuszowi Szelwickiemu.

Inspektor Szelwicki dotychczas był Komendantem Powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu służy w policji od 1992 roku, rozpoczynając swoją karierę w Komendzie Rejonowej Policji w Raciborzu. W 2011 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu. Od 2014 roku kieruje Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie – Koźlu.

Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, z dniem 1 lutego 2016 roku, decyzją Komendanta Głównego Policji, insp. Dariusz Szelwicki pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. W opolskim garnizonie Policji będzie kierował służbą prewencji i ruchu drogowego.

Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu zostały powierzone I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu mł.insp. Wiktorowi Chałupie.

Opublikowano w Opole
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lacha.

26 stycznia odbyło się wprowadzenie Jana Lacha do Komendy Głównej Policji.

Nowy komendant będzie odpowiadał za pion kryminalny oraz za prewencję i ruch drogowy. 

Insp. Lach rozpoczął służbę w 1991 roku. Od marca 2009 roku był Komendantem Miejskim Policji w Opolu, a od 2012 roku - I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Na podstawie: www.policja.pl 

Opublikowano w Kraj
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu