Wyświetlenie artykułów z etykietą: promocja
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: promocja

W środę 4 lipca o godzinie 12 na placu w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się promocja aspirantów.

Do promocji przystąpiło: 90 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz 194 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Wśród nominowanych na pierwszy stopień aspirancki znalazło się kilkudziesięciu strażaków PSP, którzy służbę pełnią na terenie województwa opolskiego oraz kilku, którzy zasilą szeregi PSP Opolszczyzny.

Absolwentom nominację wręczył nadbryg. Marek Jasiński Zastępca Komendanta Głównego PSP.Kształcenie aspirantów trwało dwa lata.

Kadeci jak również słuchacze kursu nabywali wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

Opublikowano w Kraj

Ponad 300 funkcjonariuszy 5 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody zorganizowane zostały pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

- Dzień Strażaka w roku inaugurującym Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej daje nam szczególne powody do refleksji nad pojęciem służby. Ideowa spuścizna naszych poprzedników, którzy dla Polski wielokrotnie i bez wahania zamieniali bosaki na karabiny, trwale wzbogaciła etos służby o nowe wartości. Współcześnie, ich godnym potwierdzeniem jest nasze nieustanne zaangażowanie, doskonalenie naszego profesjonalizmu oraz podnoszenie kompetencji, od których często zależy ludzkie życie – mówił, witając gości, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Podziękował strażakom zawodowym i druhom za codzienny wysiłek, który kształtuje współczesne oblicze polskiego systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z szefem resortu MSWiA Joachimem Brudzińskim wręczyli nominacje generalskie trzem komendantom wojewódzkim PSP z województwa świętokrzyskiego, podlaskiego i pomorskiego.

Pan Prezydent RP wręczył również Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi dla 10 wyróżniających się funkcjonariuszy PSP.

Kulminacyjnym elementem obchodów była promocja 319 funkcjonariuszy PSP. Wśród „młodych oficerów” było 97 absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia dla służby kandydackiej, 121 absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia dla funkcjonariuszy w służbie stałej oraz 101 osób mających uprawnienia do mianowania na pierwszy stopień oficerski PSP.

Na placu Piłsudskiego w Warszawie znalazły się również pododdziały strażaków z każdego województwa wraz z pocztami sztandarowymi z każdej komendy wojewódzkiej. W skład pododdziałów weszli strażacy PSP jak również strażacy ochotniczych straży pożarnych.

Obchody zakończyła defilada strażacka wraz z pokazem sprzętu strażackiego.

Na podstawie: KG PSP

Opublikowano w Kraj

390 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w dniu 5 maja zostało promowanych na oficera Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13:00 na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Promowani to absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, absolwenci studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o I stopień oficerski w PSP w tej uczelni oraz strażacy posiadający wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy technik pożarnictwa.

Promowanych zostało również kilku funkcjonariuszy PSP z Opolszczyzny.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz w Polsce: Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendant Główny PSP gen.brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, posłowie, Komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, przedstawiciele innych służb, komendanci wojewódzcy, kapelani PSP, emerytowani strażacy.

W promocji wzięli udział również bliscy i rodziny promowanych.

Na podstawie KG PSP Warszawa

Opublikowano w Kraj

W niedzielę 4 maja o godzinie 12 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z promocją oficerów Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Promocję na pierwszy stopień oficerski odebrało w sumie 406 osób.

Zobaczcie krótką fotorelację z tego wydarzenia.

Opublikowano w Kraj
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu