Wyświetlenie artykułów z etykietą: powołanie
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: powołanie

31 lipca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia obowiązków oficerom PSP województwa opolskiego.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołał:
- kpt. mgr inż. Mariusza Stępnia na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- bryg. mgr inż. Arkadiusza Margoszczyna na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 sierpnia 2018 roku powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztofowi Wiciakowi.

Źródło: KW PSP Opole

Opublikowano w Województwo opolskie

Opolscy strażacy od piątku 2 lutego mają nowego szefa.

Brygadier Krzysztof Kędryk od 1 stycznia 2018 roku pełnił obowiązki opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W piątek 2 lutego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Minister z dniem 2 lutego powołał bryg. Krzysztofa Kędryka na stanowisko opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Bryg. Kędryk rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1995 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Od 1999 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Do 31 marca 2017 roku brygadier zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista, zastępca dowódcy JRG oraz dowódca JRG. W dniu 1 kwietnia 2017 roku, śląski komendant wojewódzki PSP powołał bryg. Kędryka na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Częstochowie, gdzie służbę pełnił do końca 2017 roku.

Opublikowano w Województwo opolskie

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Marek Kucharski w dniu 24 października 2017 roku powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku kpt. Mariusza Stępnia.

45-cio letni kapitan Mariusz Stępień swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął jako młody chłopak w Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie.

Kolejny etap rozpoczął w 1995 roku podejmując staż w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Kluczborku.

W 1998 roku został mianowany na stanowisko ratownika, w kolejnych etapach pracy zawodowej przechodził przez szczeble jako: starszy ratownik, ratownik specjalista, dyżurny stanowiska kierowania, dowódca sekcji, zastępca dowódcy zmiany i dowódca zmiany.

Kolejnym etapem w życiu było rozpoczęcie nauki w Centralnej Szkole Państwowej Strazy Pożarnej w Częstochowie w roku 2003, którą ukończył dwa lata póżniej uzyskując stopień młodszego aspiranta.

W roku 2012 po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżyniernii Bezpieczeństwa Pożarowego otrzymał pierwszy stopień oficerski.

Następne podnoszenie swoich umiejętności kontynuował w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu w kierunku Zarządzanie Kryzysowe oraz Pomoc Humanitarna w tej o to szkole w roku 2015 uzyskał tytuł magistra.

W kolejnym roku, na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe na kierunku Administracja Publiczna.

Redakcja O!Polskiego Ratownictwa życzy kpt. Mariuszowi Stępniowi samych sukcesów i spokojnej służby.

Opublikowano w Powiat kluczborski

Od 17 października olescy strażacy mają nowego komendanta powiatowego – został nim bryg. Jarosław Zalewski.

Bryg. Zalewski rozpoczął służbę w 1992 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Już jako podchorąży brał udział w wielu działaniach w tym również w pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej.

W 1996 roku został skierowany do Komendy Rejonowej PSP w Opolu na stanowisko dowódcy sekcji. W 1999 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie, gdzie zajmował stanowiska: dowódcy zmiany a następnie zastępcy dowódcy JRG. Od 1 stycznia 2007 roku objął stanowisko dowódcy JRG w Oleśnie.

Jako dowódca JRG charakteryzował się dużym opanowaniem i profesjonalizmem. W związku z bardzo dużym doświadczeniem operacyjnym bryg. Jarosław Zalewski został włączony do zespołu Komendanta Głównego PSP, który w roku 2015 opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem”.  

Komendantowi życzymy wielu sukcesów na zajmowanym stanowisku.

Na podstawie: psp.opole.pl
Opublikowano w Powiat oleski

W piątek 31 marca około godziny 14 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku rozpoczęła się podniosła uroczystość.

Starszy brygadier Marek Kucharski Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku brygadiera Wojciecha Kieszczyńskiego.

Bryg. Wojciech Kieszczyński swoją służbę rozpoczął w 1989 roku od stopnia strażaka w JRG w Paczkowie.

Następnie po ukończeniu szkoły chorążych pożarnictwa w 1991 roku, jako zastępca dowódcy zmiany w stopniu młodszego chorążego, został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku.

Pełniąc służbę w KP PSP w Kluczborku ukończył w 1998 roku Szkołę Główną Służby Pożarniczej i uzyskał pierwszy stopień oficerski i tytuł inżyniera pożarnictwa.

W 2006 roku został powołany na zastępce Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku.

Serdecznie gratulujemy awansu i życzymy spokojnej służby.

Opublikowano w Powiat kluczborski

Z dniem 1 sierpnia 2016 na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kędzierzynie Koźlu, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Marek Kucharski powołał st. kpt. Dariusza Kulawinka.

Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu St. kpt. Dariusz Kulawinek rozpoczął służbę w dniu 1.06.1998 r. KP PSP w Brzegu. W 2005 roku ukończył Szkołę Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie uzyskał tytuł magistra pożarnictwa.  Ukończył studia podyplomowe na dwóch kierunkach:

- zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

- zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 2006 roku został przeniesiony do KW  PSP w Opolu do Wydziału Operacyjnego na stanowisko starszego specjalisty. Od 2011 roku pełnił służbę w  KP PSP w Brzegu na stanowisku dowódcy zmiany a następnie na stanowisku naczelnika Wydziału do spraw Operacyjno–Szkoleniowych równocześnie pełniąc funkcję oficera prasowego. Posiada też kurs doskonalący dla specjalistów krajowego systemu wykrywania skażeń (ATP-45), który będzie mu przydatny w jednostce posiadającej specjalizację chemiczną.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta w obecności kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji oraz zaproszonych gości powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Opolu nadkom. Bogdana Piotrowskiego oraz jego zastępcę nadkom. Rafała Drozdowskiego.

Nadkom. Bogdan Piotrowski ze służbą w mundurze związany jest od 1991 roku.

W tym czasie przeszedł różne stanowiska służbowe, między innymi był asystentem Wydziału Prewencji oraz dyżurnym.

Nadkom. Bogdan Piotrowski Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończył w 2007 roku. Był zastępcą, a później Naczelnikiem Wydziału Prewencji KMP w Opolu.

Od lutego 2016 roku pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.

Nadkom. Rafał Drozdowski służbę rozpoczął w 1999 roku.

Pracował jako policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, był dzielnicowym.

Od 2002 roku związany jest ze służbą kryminalną. W 2008 roku został Naczelnikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komisariatu I Policji w Opolu.

W 2012 roku Naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Opolu.

Od kwietnia 2016 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.


Opublikowano w Opole

W poniedziałek 23 maja na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku został powołany bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa

O godzinie 13 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, odbyła się uroczystość przejęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku przez bryg. mgr inż. Grzegorza Kawę. Akt powołania na stanowisko nowy Komendant Powiatowy odebrał z rąk Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. mgr inż. Marka Kucharskiego

Bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa karierę w straży pożarnej rozpoczął w 1990 roku  jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz rozpoczął służbę jako oficer w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Z dniem 1 czerwca 1998 r. został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP Nysa na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Nysa. Od 1 kwietnia 1999 r. do 23 maja 2016 r. zajmował stanowisko Dowódcy JRG w Nysie. Był członkiem sekcji wodno–nurkowej w Nysie oraz dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w Głuchołazach, uzyskał tytuł ratownika wysokościowego PSP. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nysa .

Opublikowano w Powiat prudnicki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lacha.

26 stycznia odbyło się wprowadzenie Jana Lacha do Komendy Głównej Policji.

Nowy komendant będzie odpowiadał za pion kryminalny oraz za prewencję i ruch drogowy. 

Insp. Lach rozpoczął służbę w 1991 roku. Od marca 2009 roku był Komendantem Miejskim Policji w Opolu, a od 2012 roku - I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Na podstawie: www.policja.pl 

Opublikowano w Kraj
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu