Wyświetlenie artykułów z etykietą: opole
A+ R A-
Konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty. Jury w składzie 6 osobowym wybrała 7 zdjęć poprzez wybór trzech zdjęć z wszystkich 29 zdjęć przesłanych na konkurs. Trzy zdjęcia, które zostały najwyżej ocenione (każdy z jury ustalał swoje 3 miejsca, za 1 miejsce 3 punkty, za 2 miejsce 2 punkty itd.) zostaną nagrodzone. Oto skład jury:
 • asp. Sławomir Szorc - oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu,
 • mł. bryg. mgr inż. Witold Trojnar - rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
 • lek. med. Janusz Molinkiewicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
 • mgr Sławoj Dubiel - artysta fotografik, szef oddziału opolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików,
 • Andrzej Nowak - fotografik,
 • st.asp. Marek Matuszewski - strażak.

  Po podsumowaniu wszystkich punktów oto miejsca:

 • Opublikowano w Konkurs
  Konkursy urodzinowe O!Polskiego Ratownictwa

  Terminy użyte w Regulaminie:
  Konkurs - akcja promocyjna, wraz z jej poszczególnymi składnikami prowadzona na stronie www.ratownictwo.opole.pl
  Regulamin - jedyne źródło zasad obowiązujących w Konkursie. W przypadkach nieobjętych Regulaminem decydujące znaczenie będą miały decyzje Organizatora Konkursu.
  Organizator Konkursu (Organizator) - O!Polskie Ratownictwo - www.ratownictwo.opole.pl
  Uczestnik - osoba fizyczna, która w czasie trwania Konkursu prześle pod wskazany adres e-mail swoje: imie, nazwisko oraz adres, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptuje Regulamin Konkursu.
  Zwycięzcy - Uczestnicy, którzy jako pierwsi prześlą odpowiedzi na pytania otrzymają nagrodę.
  Nagrody - nagrody ufundowane zostały przez firmę STEGU® Sp. z o.o.
  46-025 Jełowa, ul. Dworcowa 8.
  www.stegu.pl

   

  Zasady uczestnictwa

   

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy internauci.

   

  2. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić tylko po przesłaniu poprawnej odpowiedzi na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wraz z swoimi danymi (adres zamieszkania).

   

  3. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do nieujęcia oddanej prawidłowej odpowiedzi. Działania Organizatora w określonym powyżej zakresie nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia.

   

  4. Uczestnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych.

   

  5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie. Osobom mieszkającym pod jednym adresem (mieszkanie / dom) przysługuje możliwość wygrania tylko jednej nagrody.

   

  6. Informacja o wygranej / wynikach Konkursu zostanie doręczona tylko Zwycięzcom.

   

  7. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (łącznie z podaniem miejscowości) na stronie zawierającej listę Zwycięzców oraz zobowiązują się odebrać osobiście nagrodę w wyznaczonym miejscu na terenie miasta Opola.

   

  8. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Organizator będzie mógł wydać, w każdej chwili trwania Konkursu, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

   

  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.ratownictwo.opole.pl

  Opublikowano w Uncategorized

  Portal ratowniczy O!Polskie Ratownictwo

  1. Ten serwis internetowy powstał w oparciu o oprogramowanie Joomla! Prawa własności do programu należą do Open Source Matters [ Copyright 2005 ].

  2. Cała zawartość serwisu jak i zdjęcia dodane do galerii są chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie bez podania źródła oraz bez zgody portalu O!Polskie Ratownictwo jest zabronione. Wyjątkiem od tego punktu mogą być agencje prasowe oraz inne media, które nawiązały z O!Polskim Ratownictwem współpracę.

  3. Rejestracja w portalu:

 • Rejestracja w portalu jest dobrowolna i darmowa.
 • Konto e-mail podane w czasie rejestracji musi być poprawne i prawdziwe.
 • Login'y o nazwie wulgarnej lub obrażające kogokolwiek będą usuwane.
 • Jakiekolwiek login'y o treści powiązanej z ratownictwem (np. 112, 999, kapitan, ratownik) są niedopuszczalne i będą kasowane.

  4. Dodawanie artykułów:

 • Dodawane artykuły powinny wnosić pewną wartośc do portalu ratowniczego.
 • Aby dodać artykuł należy się zalogować, a następnie z "Twojego menu" należy wybrać "Wyślij wiadomość".
 • Artykuły należy wpisać albo stosując HTML'a jeśli użytkownik nie ma wybranego edytora we własnym profilu, lub za pomocą wbudowanego edytora.
 • Należy wybrać kategorię artykułu, następnie kliknąć "Zapisz" - artykuł trafia do akceptacji.
 • Artykuły o treści nie związanej z ratownictwem nie będą akceptowane oraz będą automatycznie kasowane.

  Galeria ratownicza O!Polskie Ratownictwo

  1. Galeria ta powstała w oparciu o własny skrypt. Wszelkie prawa do niej na mocy jej licencji posiada autor skryptu.

  2. Cała zawartość galerii jest zastrzeżona prawami autorskimi wykonawców tychże zdjęć. Wszelkie kopiowanie, reprodukowanie, przenoszenie, oraz zamieszczanie w jakiejkolwiek postaci bez zgody i wiedzy autorów oraz portalu jest zabronione. Przy zgodzie wszystkich stron należy podać źródło pochodzenia zdjęcia (O!Polskie Ratownictwo - www.ratownictwo.opole.pl).

  3. Rejestracja w galerii:

 • Zarejestrowanie się w portalu jest jednoznaczne z posiadaniem takiegoż samego loginu w galerii.

  4. Dodawanie zdjęć do galerii:

 • Dodawane zdjęcia powinny wnosić pewną wartość do galerii portalu ratowniczego.
 • Aby dodać zdjęcie należy się zalogować na stronie galerii.
 • Przy dodawaniu zdjęcia należy pamiętać o zamieszczeniu bogatego opisu do tegoż zdjęcia oraz słów kluczowych.
 • Zdjęcia o treści nie związanej z ratownictwem nie będą dodawane oraz będą automatycznie kasowane.
 • Zdjęcia bez opisu lub w nie tej kategorii do której powinny trafić mogą zostać usunięte.

  5. Komentarze:

 • Administratorzy galerii portalu ratowniczego, przekazują użytkownikom możliwość komentowania zdjęć.
 • Komentowanie zdjęć w naszym mniemaniu polega na wypowiedzeniu swojego zdania na temat przedstawionej fotografii lub sytuacji.
 • Wszelkie komentarze zawierające wulgaryzmy, lub nie będące etyczne wg. Administratorów zostaną usunięte.

  6. Zdjęcia powinny być poprawnie zrobione, ostre, treściwe i poprawne kolorystycznie. Inaczej nie będą akceptowane.

  7. Użytkownik łamiący nagminnie regulamin i zasady, będzie blokowany a w ostateczności usuwane będzie jego konto.

  8. Od każdej z wymienionych wyżej zasad administratorzy mogą w szczególnych przypadkach odstąpić.

  9. Administratorami i moderatorami Galerii O!Polskiego Ratownictwa są: KEJTA, LABEDX.

  Forum O!Polskiego Ratownictwa

  1.Zabrania się publikować na Forum O!Polskiego Ratownictwa treści komercyjnych (np. reklam).

  2. Zabrania się wielokrotnego publikowania powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.

  3.Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:

  • wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
  • zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad Netykiety,
  • naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich ani zachęcać do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania,
  • zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych,


  4. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników powinny być:

  • zgodne z zasadami ortografii i pisowni języka polskiego. Rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu,
  • o tematyce ratowniczej, zgodnej z panującymi obecnie przepisami i zasadami.


  5. O!Polskie Ratownictwo nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

  6.Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec O!Polskie Ratownictwo i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej warunki określone w pkt.1 - 4.

  7.O!Polskie Ratownictwo zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania z Forum wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w pkt.1 - 4.

  8.O!Polskie Ratownictwo zastrzega sobie również prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

  9.O!Polskie Ratownictwo zastrzega sobie prawo do zablokowywania dostępu do Forum Użytkownikom, którzy notorycznie naruszać będą postanowienia niniejszego Regulaminu.

  10.O!Polskie Ratownictwo zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

  11.O!Polskie Ratownictwo może czasowo zawiesić działalność Forum O!Polskiego Ratownictwa bez podawania przyczyn takiego działania.

  12. O!Polskie Ratownictwo zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.

  13. Administratorem i moderatorem Forum O!Polskiego Ratownictwa jest TIGER i KEJTA.

  Komentarze do artykułów O!Polskiego Ratownictwa

  1. Komentarze są własnością ich autorów.
  2. Publikacja komentarzy odbywa się automatycznie.
  3. Komentarze mają służyć wypowiadaniu refleksji, opinii, przedstawianiu zdania osoby komentującej na temat artykułu.
  4. Nie używaj w komentarzach słów wulgarnych, obelżywych.
  5. Komentując nie obrażaj osób.
  6. O!Polskie Ratownictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
  7. Informujemy, że nasz serwer zapisuje wszystkie numery IP komputerów, z których były generowane połączenia więc proszę nie dodawać wpisów, które mogą obciążyć Was w świetle odpowiedzialności prawnej, zwłaszcza za naruszenie dóbr osobistych. W sytuacjach tego wymagających będziemy współpracować z osobami pokrzywdzonymi oraz Policją w celu identyfikacji sprawcy zdarzeń naruszających prawo.
  8. W przypadkach naruszeń Regulaminu, połączenia z nr IP komputera, z którego dopuszczono się naruszeń mogą zostać zablokowane.
  9. O!PR ma prawo do usuwania komentarzy naruszających Regulamin.
  10. Administratorami i moderatorami komentarzy do artykułów O!Polskiego Ratownictwa są: AULENDIL, LABEDX oraz inni administratorzy.

 • Opublikowano w Uncategorized