Wyświetlenie artykułów z etykietą: narada
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: narada

W poniedziałek 6 lutego przed południem w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej straży pożarnej Opolszczyzny.

W spotkaniu brali udział Dyrektorzy z Komendy Głównej, Wojewoda Opolski, Komendant Wojewódzki oraz jego zastępcy, naczelnicy wydziałów, Komendant Miejski, Komendanci Powiatowi, dowódcy JRG oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas prezentacji pokazano wydatki, inwestycje oraz zakupy w 2016 roku oraz przedstawiono założenia działań na 2017 rok.

Do najważniejszych inwestycji w PSP należy zaliczyć adaptację części budynku strażnicy w Prudniku na potrzeby magazynowe oraz suszarnię węży oraz kolejny etap termomodernizacji obiektów KP PSP w Nysie.

W ubiegłym roku zakupiono kilka przyczep oraz dwa samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek PSP w województwie opolskim.

Opublikowano w Województwo opolskie

W dniu dzisiejszym, tj. 6 lutego odbyła się narada roczna kierownictwa opolskich strażaków, na której gośćmi honorowymi byli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz podsekretarz stanu MSW Stanisław Rakoczy.

Uroczystość odbyła się na placu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Opolscy strażacy zaprezentowali sprzęt zakupiony w roku ubiegłym, m.in. średni samochód ratowniczo – gaśniczy volvo, podnośnik hydrauliczny SHD-23 MAN oraz samochód operacyjny marki skoda.

Opolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Karol Stępień omówił najbardziej znaczące wydarzenia minionego roku. Podsumowano także ilość wyjazdów do zdarzeń – strażacy z terenu województwa opolskiego interweniowali w roku 2014 aż 10 500 razy.

Komendant Główny PSP zwrócił szczególną uwagę i pochwalił opolskich strażaków za współpracę z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Zapowiedział również, że w roku bieżącym na Opolszczyznę zakupiony zostanie sprzęt za ponad 10 milionów złotych. Sprzęt ten zakupiony zostanie z funduszy programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opublikowano w Województwo opolskie

Pokaz zakupionych w 2013 roku pojazdów oraz nowo otwartej komory dymowej odbył się podczas narady rocznej kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego.

Narada odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Wśród gości biorących udział w naradzie byli: Stanisław Rakoczy - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gen.brygadier. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski, Tomasz Kostuś – wicemarszałek województwa opolskiego, Józef Swaczyna – przewodniczącym Konwentu Starostów oraz komendanci powiatowi i miejski PSP województwa opolskiego.

Przed rozpoczęciem narady rozpoczął się przegląd zakupionych w 2013 roku pojazdów. Wartość zakupionego sprzętu przekroczył kwotę 4,5 miliona złotych. Ponadto w ubiegłym roku dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zakupione zostały samochody ratowniczo – gaśnicze za ponad 2,6 miliona złotych.

Goście następnie udali się do nowej komory dymowej, w której odbywały się ćwiczenia strażaków. Wewnątrz można było zobaczyć na żywo w jaki sposób odbywają się ćwiczenia na najnowszej komorze dymowej w Polsce.

Głównym celem w 2014 roku będzie doposażenie jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w niezbędny sprzęt do spełnienia założeń ratownictwa specjalistycznego w KSRG – mówił na briefingu gen.brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W 2014 roku na ten cel przeznaczone zostanie prawe 4 miliony złotych.

Dodatkowym celem Państwowej Straży Pożarnej jest zmniejszenie ofiar zarówno wypadków drogowych jak również ofiar w pożarach i innych miejscowych zagrożeniach. Tutaj dużą rolę mamy nadzieję odegrają media, mamy nadzieję – mówi Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Cel ma zostać osiągnięty przez zwiększoną prewencję i uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach.

Opublikowano w Województwo opolskie

W poniedziałek 27 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się podsumowanie pracy policjantów w 2013 na naradzie rocznej kadry kierowniczej opolskiej policji.

Na spotkanie przybył Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Adam Maciąg oraz Prokurator Okręgowy w Opolu Włodzimierz Ostrowski.

Opolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Irena Doroszkiewicz omówiła wyniki pracy opolskich policjantów w 2013 roku.

Miniony rok to spadek kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodów. Zanotowano także spadek takich przestępstw jak rozboje, bójki lub pobicia czy uszczerbek na zdrowiu. Opolscy policjanci zanotowali też znaczny spadek ilości stwierdzonych zabójstw rok 2013 - 10 (2012 rok - 17), a każde zamknięte postępowanie zakończyło się wykryciem sprawcy. Na uwagę zasługuje aktywność policjantów w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. W głównej mierze wykrycie tego typu przestępstw to efekt pracy funkcjonariuszy. W ubiegłym roku policjanci stwierdzili 4616 przestępstw o charakterze gospodarczym - to o blisko 1000 więcej niż w roku 2012 (3653) – relacjonuje pracę policjantów kom. Marzena Grzegorczyk Rzecznik Prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W 2013 roku na wysokim poziomie 56% zatrzymała się wykrywalność przestępstw kryminalnych. Wykrywalność ogólna utrzymuje się na poziomie 70%.

W roku 2013 odnotowaliśmy też 4903 przestępstw drogowych (2012 r. - 5477). W wyniku prowadzonych działań na drogach Opolszczyzny policjanci ruchu drogowego zatrzymali 5587 kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu. Z tego 943 kierujących dopuściło się wykroczenia, a 4644 odpowie za przestępstwo. By poprawić bezpieczeństwo na drogach Policja, poza kontrolami stanu trzeźwości organizuje wzmożone działania na terenie województwa skierowane na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach – przekazuje kom. Marzena Grzegorczyk.

Opolska policja plasuje się w krajowej czołówce i jest postrzegane jako formacja dobrze wykonująca swoje obowiązki.

Opolska policja cieszy się zaufaniem mieszkańców na poziomie 67% w skuteczności w walce z przestępczością. Dobrą ocenę pracy opolskiej policji wystawiło blisko 70% ankietowanych mieszkańców Opolszczyzny.

Opublikowano w Województwo opolskie
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu