Wyświetlenie artykułów z etykietą: ludzie
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: ludzie

W niedzielę, równo o godzinie 9:00 rozpoczęło się wielkie granie. Wielkie granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Opolu z puszkami wyrusza kilkuset wolontariuszy oraz najmłodszy z nich – 1,5 roczna Matylda.

26. Finał WOŚP w tym roku gra pod hasłem: „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Na mieszkańców Opolszczyzny czeka wiele atrakcji. Strażacy, ratownicy, PCK oraz wiele innych osób będzie dbało o to, aby pokazać swoje umiejętności i zadbać o bezpieczeństwo podczas finału.

Zapraszamy do udziału w orkiestrze. Do zobaczenia. Sie ma!

Opublikowano w Województwo opolskie

Podczas obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Krzysztof Gacek wręczył dwóm policjantom podziękowanie za bohaterską postawę podczas jednego z pożarów.

Do zdarzenia doszło 2 maja 2014 roku w wielorodzinnym budynku w Namysłowie.

Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce zdarzenia st.post. Przemysław Szapował oraz st.post. Mateusz Biczysko ruszyli na pomoc mieszkańcom budynku. Z pożaru, przy silnym zadymieniu, wysokiej temperaturze wyprowadzili dwie osoby. Dodatkowo z wielką odwagą ruszyli jeszcze do gaszenia pożaru.

Opublikowano w Powiat namysłowski

Zakończył się 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po zliczeniu wszystkich puszek w Opolu wynik zatrzymał się na 139128.85 złotych. Jednak jak zastrzegają sztabowcy nie jest to kwota ostateczna.

Ostateczne podsumowania zbiórki w całym województwie potrwają jeszcze kilka dni, aż do zakończenia się wszystkich aukcji i zbiórek.

Zobaczcie co działo się w Opolu.

Opublikowano w Województwo opolskie

2 stycznia kilka minut po północy Powiatowe Stanowisko Kierowania w Strzelcach Opolskich otrzymało informację, że w jednym z bloków w miejscowości Siedlec przy ulicy Wiejskiej doszło do zadymienia na klatce schodowej.

Dyspozytor niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia 2 jednostki JRG Strzelce Opolskie w tym podnośnik, oraz 3 jednostki OSP: Izbicko, Siedlec i Kalinowice. Po przyjeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia, zabezpieczeniu i wstępnym rozpoznaniu okazało się, że cała klatka schodowa jest bardzo mocno zadymiona i konieczne jest użycie aparatów ochrony dróg oddechowych.

Strażacy ustalili, że pożar zlokalizowany jest w piwnicy. Otrzymali również informację, że w mieszkaniach przebywają jeszcze dwie osoby. Natychmiast dwie roty udały się na poszukiwanie tych osób, a kolejni ratownicy po rozwinięciu linii gaśniczych przystąpili do gaszenia pożaru.

Po odnalezieniu osób mężczyzna w asyście strażaków opuścił mieszkanie o własnych siłach, natomiast starszą kobietę strażacy musieli ewakuować.

Po udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy została przekazana przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala.

Okazało się, że przyczyną pożaru było zapalenie się materiałów palnych - drewno, plastik, papier - składowanych w kotłowni wokół pieca CO.

Po ugaszeniu płomieni budynek został oddymiony, przewietrzony, pomieszczenia sprawdzone kamerą termowizyjną, a materiał palny wyniesiono na zewnątrz i dokładnie przelano wodą.

W akcję, która trwała 4 godziny było zaangażowanych 23 strażaków.

Opublikowano w Powiat strzelecki

Poszkodowany i ubezpieczyciel to dwa przeciwległe bieguny. Poszkodowanemu zależy na godziwym zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę oraz na środkach finansowych, które umożliwią mu pełny powrót do zdrowia. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które zarabiają głównie na sprzedaży polis mają natomiast za zadanie ochrony własnej ekonomii, stąd rzadko kiedy roszczenia poszkodowanego są zaspokajane w sposób polubowny. Ubezpieczyciel zna dokładnie statystyki, wie jaki % poszkodowanych odwołuje się od pierwszych decyzji, jak również jaki % decyduje się na dochodzenie swoich praw na wokandzie sądowej, a dziś niestety trudno mówić o adekwatnym odszkodowaniu bez sądu.

Opublikowano w Prawo dla ludzi

 „Śmierć jest wielkością niezmienną, jedynie ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać.” - Georg Christoph Lichtenberg

Każdy z nas ma prawo do spokojnego, pełnego miłości życia w pełniej rodzinie i choć od najmłodszych lat jesteśmy oswajani z wizją nieuchronnej śmierci, to nieoczekiwana i nagła śmierć osoby nam bliskiej nie jest zjawiskiem, z którym da się po prostu pogodzić … . Za cytatem umieszczonym na wstępie „…ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać” i tak naprawdę trudno go w jakikolwiek sposób wycenić.

Kiedyś usłyszałem od matki, która na skutek wypadku komunikacyjnego straciła swojego syna: „Będę do końca walczyć o moją godność, godność rodziny i mojego synka, tak by wszyscy wiedzieli, że nigdy się nie pogodzimy, że w ten sposób nam go odebrano”. Wypowiedź ta dotyczyła procesu starania się o zadośćuczynienie po śmierci syna, gdzie odpowiedzialnym za wypłatę roszczeń było towarzystwo ubezpieczeniowe gdzie sprawca wypadku miał polisę odpowiedzialności cywilnej.

Opublikowano w Prawo dla ludzi

Komu należy się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, czyli odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia? Polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi tzw. suma gwarancyjna, która obecnie wynosi 1,5mln euro dla szkody na mieniu, a w przypadku szkody osobowej to 5 milionów euro. Należy również zaznaczyć, że w określonych prawem przypadkach, zakład ubezpieczeń może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania tzw. regres ubezpieczeniowy m.in. gdy sprawca był w stanie po spożyciu alkoholu, nie miał dokumentów uprawniających do poruszania pojazdem, lub gdy polisa OC wygasła.

Poniżej wymieniamy przypadki zdarzeń komunikacyjnych , w których osoby otrzymują status poszkodowanych, jak również podajemy przykłady z życia wzięte, opisując poszczególne zdarzenia.

Opublikowano w Prawo dla ludzi
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu