Wyświetlenie artykułów z etykietą: komendant powiatowy
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: komendant powiatowy

W środę 3 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie nowego oznakowanego radiowozu dla policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu.

Zakup Opla Astry był możliwy dzięki wsparciu burmistrzów Brzegu, Grodkowa i Lewina Brzeskiego oraz wójtów Lubszy i Skarbimierza.

Wspólnie na zakup radiowozu samorządowcy z powiatu brzeskiego przekazali 32 500 złotych. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Komendy Głównej Policji. 

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus podziękował włodarzom miast i gmin za wsparcie na rzecz bezpieczeństwa.

Opublikowano w Powiat brzeski

Od 17 października olescy strażacy mają nowego komendanta powiatowego – został nim bryg. Jarosław Zalewski.

Bryg. Zalewski rozpoczął służbę w 1992 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Już jako podchorąży brał udział w wielu działaniach w tym również w pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej.

W 1996 roku został skierowany do Komendy Rejonowej PSP w Opolu na stanowisko dowódcy sekcji. W 1999 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie, gdzie zajmował stanowiska: dowódcy zmiany a następnie zastępcy dowódcy JRG. Od 1 stycznia 2007 roku objął stanowisko dowódcy JRG w Oleśnie.

Jako dowódca JRG charakteryzował się dużym opanowaniem i profesjonalizmem. W związku z bardzo dużym doświadczeniem operacyjnym bryg. Jarosław Zalewski został włączony do zespołu Komendanta Głównego PSP, który w roku 2015 opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem”.  

Komendantowi życzymy wielu sukcesów na zajmowanym stanowisku.

Na podstawie: psp.opole.pl
Opublikowano w Powiat oleski

W dniu dzisiejszym (tj. 27.01.2017r) o godzinie 14 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odbyło się oficjalne pożegnanie przechodzącego na emeryturę mrg.inż bryg Janusza Krupy.

Brygadier Krupa służbę pełnił przez 31 lat (od sierpnia 1986 roku) a od 11 lat był komendantem kluczborskich strażaków.

Wśród obecnych na uroczystości byli między innymi: Opolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Kucharski, Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Witold Trojnar, nadbryg. Karol Stępień (były Opolski Komendant Wojewódzki PSP), Komendantowie Miejski i Powiatowi PSP, emeryci pożarnictwa, Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku nadkom. Paweł Kolczyk, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech, przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu, pracownicy KP PSP w Kluczborku, przedstawiciele Wojskowej Straży Pożarnej i strażacy.

Gratulujemy wielu lat służby oraz życzymy wszystkiego co najlepsze na kolejne lata.

Opublikowano w Powiat kluczborski

Z dniem 1 sierpnia 2016 na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kędzierzynie Koźlu, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Marek Kucharski powołał st. kpt. Dariusza Kulawinka.

Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu St. kpt. Dariusz Kulawinek rozpoczął służbę w dniu 1.06.1998 r. KP PSP w Brzegu. W 2005 roku ukończył Szkołę Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie uzyskał tytuł magistra pożarnictwa.  Ukończył studia podyplomowe na dwóch kierunkach:

- zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

- zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 2006 roku został przeniesiony do KW  PSP w Opolu do Wydziału Operacyjnego na stanowisko starszego specjalisty. Od 2011 roku pełnił służbę w  KP PSP w Brzegu na stanowisku dowódcy zmiany a następnie na stanowisku naczelnika Wydziału do spraw Operacyjno–Szkoleniowych równocześnie pełniąc funkcję oficera prasowego. Posiada też kurs doskonalący dla specjalistów krajowego systemu wykrywania skażeń (ATP-45), który będzie mu przydatny w jednostce posiadającej specjalizację chemiczną.

W poniedziałek 23 maja na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku został powołany bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa

O godzinie 13 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, odbyła się uroczystość przejęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku przez bryg. mgr inż. Grzegorza Kawę. Akt powołania na stanowisko nowy Komendant Powiatowy odebrał z rąk Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. mgr inż. Marka Kucharskiego

Bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa karierę w straży pożarnej rozpoczął w 1990 roku  jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz rozpoczął służbę jako oficer w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Z dniem 1 czerwca 1998 r. został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP Nysa na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Nysa. Od 1 kwietnia 1999 r. do 23 maja 2016 r. zajmował stanowisko Dowódcy JRG w Nysie. Był członkiem sekcji wodno–nurkowej w Nysie oraz dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w Głuchołazach, uzyskał tytuł ratownika wysokościowego PSP. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nysa .

Opublikowano w Powiat prudnicki
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu