Wyświetlenie artykułów z etykietą: komendant
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: komendant

25 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach odbyła się uroczystość związana ze zdaniem i powierzeniem obowiązków Komendanta Powiatowego PSP. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Krzysztofowi Kędrykowi. Następnie zgodnie z ceremoniałem pożarniczym nastąpiło zdanie obowiązków służbowych przez st. kpt. Leszka Staniocha, dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach i jednocześnie powierzenie ich bryg. Krzysztofowi Kuńcowi.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki, Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki, Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic, Sybilla Zimerman - Burmistrz Zdzieszowic, Marek Pietruszka – Wójt Gminy Strzeleczki, mł. insp. Przemysław Ilnicki - Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, komendanci powiatowi PSP z województwa opolskiego wraz z Komendantem Miejskim PSP w Opolu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów pracy oraz kadra komendy. Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów, wyrazów uznania dla komendanta za wieloletnią służbę, a także życzeń zasłużonego odpoczynku.

Żegnający się za służbą st. kpt. Leszek Stanioch w 1987 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Wieluniu na stanowisku instruktora. W roku 1989, po przeniesieniu służbowym, służył w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej ZCH Kędzierzyn-Koźle na stanowisku d-cy plutonu. Z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach związał się w 2001 r. Pełnił w niej kolejno służbę na następujących stanowiskach: starszy ratownik, dowódca zastępu, dowódca sekcji, dowódca zmiany, p. o Komendanta Powiatowego PSP, a w 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta powiatowego PSP. Podczas wieloletniej służby wielokrotnie był odznaczany, m.in. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".

Źródło: KP PSP Krapkowice

Opublikowano w Powiat krapkowicki

Opolscy strażacy od piątku 2 lutego mają nowego szefa.

Brygadier Krzysztof Kędryk od 1 stycznia 2018 roku pełnił obowiązki opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W piątek 2 lutego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Minister z dniem 2 lutego powołał bryg. Krzysztofa Kędryka na stanowisko opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Bryg. Kędryk rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1995 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Od 1999 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Do 31 marca 2017 roku brygadier zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista, zastępca dowódcy JRG oraz dowódca JRG. W dniu 1 kwietnia 2017 roku, śląski komendant wojewódzki PSP powołał bryg. Kędryka na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Częstochowie, gdzie służbę pełnił do końca 2017 roku.

Opublikowano w Województwo opolskie

W piątek 6 października Opolski Komendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Brzegu bryg. mgr. inż. Dariusza Maciążka.

Dotychczas bryg. Maciążek był dowódcą JRG w Brzegu.

Komendant rozpoczął służbę w straży pożarnej w 1990 roku. W 1993 roku ukończył Szkołę Aspirantów w Krakowie a w 2000 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa.

W 2017 roku bryg. Maciążek ukończył WSZiA w Opolu uzyskując tytuł magistra na kierunku „Zarządzanie”.

Oficer był inicjatorem powstania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Brzeg” pełniąc również nieetatową funkcję jej dowódcy.

Gratulujemy awansu i życzymy wielu sukcesów na zajmowanym stanowisku.

Opublikowano w Powiat brzeski

W czwartek 12 stycznia na cmentarzu komunalnym w Tychach przy ul. Cmentarnej rodzina, znajomi oraz brać strażacka pożegnała nadbrygadiera w st. spocz. Jerzego Seńczuka byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Nadbrygadier Jerzy Seńczuk urodził się 30 października 1944 r. w Zaleszczykach na Kresach Wschodnich. Służbę w pożarnictwie rozpoczął 3 marca 1961 r. w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty Trzebinia na stanowisku pomocnika przodownika roty, gdzie był zatrudniony do 31 sierpnia 1962 r. Od 1 września 1962 r. do 31 maja 1975 r. pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, zajmując stanowiska od dowódcy sekcji do jej komendanta. W roku 1967 ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, uzyskując kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa. W dniu 1 czerwca 1975 r. podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach na stanowisku kierownika Służby Prewencji. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończył w 1973 r. studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym - uzyskując tytuł inżyniera mechanika a w roku 1979 studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Z dniem 15 października 1981 r. został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Katowicach. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk poż. inż. Jerzy Seńczuk został z dniem 1 lipca 1989 r. mianowany przez wojewodę opolskiego Kazimierza Dzierżana na stanowisko komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu. Po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej z dniem 15 czerwca 1992 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Za szczególne osiągnięcia w służbie został 25 sierpnia 1997 r. awansowany na stopień nadbrygadiera.

W okresie kierowania opolską strażą pożarna do najważniejszych działań nadbryg. Seńczuka należy zaliczyć:

  • - organizowanie zawodowej straży – Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • - budowę strażnic w Brzegu i Prudniku,

  • - informatyzacja i oraz modernizacja łączności w jednostkach PSP województwa opolskiego,

  • - wyposażanie jednostek ratowniczo-gaśniczych w nowoczesny sprzęt,

  • - intensyfikację szkoleń strażaków PSP i OSP w zakresie potrzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

  • - opracowanie (jako pierwsi w kraju) wojewódzkiego planu ratowniczego,

  • - walkę z dwoma żywiołami tj. ogniem - podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. oraz wody - podczas powodzi w 1997 r.

W okresie służby kierował wieloma skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi a podejmowane decyzje przyczyniły się do uratowania życia, zdrowia i mienia zagrożonych ludzi.

Za osiągnięcia służbowe komendant był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Na podstawie psp.opole.pl

Opublikowano w Województwo opolskie

Od 1 stycznia pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Opolu powierzono bryg. Leszkowi Koksanowiczowi.

30 grudnia 2016 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu, Opolski Komendant Wojewódzki PSP powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Opolu bryg. Leszkowi Koksanowiczowi, dotychczasowemu Dowódcy JRG nr 2 w Opolu.

Brygadier Leszek Koksanowicz służbę rozpoczął 1 maja 1995 roku w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, jako absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Pełniąc służbę, kontynuował naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie magistra pożarnictwa. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie "Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń.

W czasie służby w Szkole Podoficerskiej zajmował stanowiska związane z działaniami ratowniczymi począwszy od dowódcy zastępu do naczelnika Wydziału Liniowego.  W 2003 roku, w miejsce zlikwidowanej Szkoły Podoficerskiej, brał udział w tworzeniu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Opolu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, w której został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy. W 2008 roku mianowany na dowódcę JRG nr 2, gdzie służbę pełnił do 31 grudnia 2016 r.

W czasie służby bryg. Koksanowicz dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi na ternie miasta Opola oraz powiatu opolskiego. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach międzywojewódzkich jako dowódca opolskiej kompanii gaśniczej COO i jako rozjemca Komendy Głównej PSP.

W czasie służby został odznaczony Krzyżem Za Dzielność, Srebrnym Medal za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką Za Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką za Walkę z Powodzią.

Brygadierowi Koksanowiczowi gratulujemy awansu i życzymy wielu sukcesów na nowym stanowisku.

Opublikowano w Opole

13 września na czele Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach stanął nowy Komendant.

Od kiedy bryg. Marek Kucharski (ówczesny Komendant Powiatowy) został Opolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, krapkowiccy strażacy mieli trzech pełniących obowiązki funkcjonariuszy.

We wtorek podczas uroczystego apelu kpt. Leszek Stanioch został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach.

Kpt. Stanioch z krapkowicką komendą związany jest od 15 lat.

Gratulujemy awansu oraz życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

Opublikowano w Powiat krapkowicki

W piątek oficjalnie powołano na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu bryg. Mirosława Stadniczuka. Stanowisko to było nieobsadzone przez kilka miesięcy.

Mirosław Stadniczuk jest oficerem z ponad dwudziestoletnim stażem. Znany i uznany w województwie chemik, który przez długi czas dowodził Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Kędzierzyn-Koźle.

W uroczystości wręczenia nominacji wzięli udział wójtowie gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, radni powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z Państwową Strażą Pożarną oraz pracownicy komendy i strażacy.

Nominację na stanowisko komendanta wręczył bryg. Marek Kucharski Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu.

Gratulujemy nominacji i życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

25 maja do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu został wprowadzony insp. Jarosław Kaleta, który to został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kaletę.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz wprowadzeniu sztandaru jednostki.

Akt powołania wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach.

Inspektor Jarosław Kaleta rozpoczął służbę w Policji w 1992 w jednostce w Mysłowicach. W 1998 roku rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia Policji KWP w Katowicach. Od 1 lipca 2006 roku był Zastępcą Komendanta Szkoły Policji w Katowicach a od 15 czerwca 2011 roku Komendantem Szkoły Policji w Katowicach.

Wśród gości uczestniczących w wprowadzeniu byli między innymi: Wojewoda Opolski, przedstawiciel Zarządu Województwa Opolskiego, szefowie służb współpracujących z policją, Biskup Pomocnicy Diecezji Opolskiej oraz przedstawiciele związków zawodowych oraz policjanci.

Opublikowano w Województwo opolskie

Decyzją Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu z dniem 2 maja br. na stanowisko Za-cy Komendanta Miejskiego PSP w Opolu został powołany młodszy brygadier Maciej Zając.

Mł. bryg. Zając karierę pożarniczą rozpoczął w roku 1985 . Dwa lata później ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W roku 1997 ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej . Dziesięć lat później uzyskał tytuł magistra pożarnictwa. Ukończył też studia podyplomowe n wydziale inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej.

W swojej karierze zajmował kolejno stanowiska instruktora, starszego instruktora i oficera w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kłodzku. W 1994 roku przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu został starszym inspektorem a następnie od 1997 roku oficerem i od 1999 naczelnikiem wydziału. W 2005 roku przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, gdzie aż do dnia wczorajszego piastował stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Opublikowano w Opole

Od 16 marca 2016 roku opolski garnizon policji będzie miał nowego szefa. Z dniem 15 marca na emeryturę odchodzi nadinsp. Irena Doroszkiewicz Opolski Komendant Wojewódzki Policji.

Nadinsp. Irena Doroszkiewicz pochodzi z Białegostoku i tam też związała się z policją. Od 1990 roku związana jest z policją i większość kariery służyła w Białymstoku.

W 2013 roku będąc Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku objęła funkcję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

23 lipca 2015 roku z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymała awans na stopień nadinspektora jako pierwsza kobieta w polskiej Policji.

- Z dniem 15 lutego nadinsp. Irena Doroszkiewicz przechodzi na emeryturę – przekazuje nadkom. Marzena Grzegorczyk Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kto może przejąć kierownictwo opolskim garnizonem.

Opublikowano w Województwo opolskie
Strona 1 z 3
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu