Wyświetlenie artykułów z etykietą: dzień strażaka
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: dzień strażaka

Na Opolskim Rynku w dniu 11 maja 2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Na rozpoczęcie dowódca uroczystości mł. bryg. Paweł Paliwoda, Wojewodzie Opolskiemu- Panu Andrzejowi Czubakowi- złożył meldunek, po czym Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kędryk powitał wszystkich zgromadzonych tam strażaków oraz zaproszonych gości.

"… dzisiejsze święto to czas podziękowań, podsumowań, ale także refleksji. Dzień Strażaka w tym roku jest wyjątkowy, gdyż jest to czas radości i dumy z obchodzenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.” - podkreślał w swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki PSP,  dodając, że „… działania prowadzone przez PSP wspomagane są zastępami ochotniczych straży pożarnych, którym z tego miejsca chcę podziękować za wspólne działania i wsparcie.”

Na zakończenie st. bryg. Krzysztof Kędryk życzył „… bezpiecznej służby i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękuję za zaangażowanie i stałą gotowość do działań. To wszystko sprawia, że ludzie mają świadomość, że na opolskich strażakach można polegać w każdej sytuacji. "

Po zakończonym występie Komendanta, zostały odczytane listy okolicznościowe z okazji Dnia Strażaka od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali, dyplomów oraz aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe wszystkim zasłużonym.

Podczas uroczystego apelu dyrektor marketingu Nowej Trybuny Opolskiej, Pani Justyna Duchnowska, złożyła życzenia z okazji Dnia Strażaka i wprowadziła do podsumowania plebiscytu Strażak Roku Opolszczyzny 2018, po czym zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu.

Po zakończonej gali wręczania nagród głos zabierali zaproszeni goście, wśród których Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego PSP Pan bryg. Marceli Sobol odczytał list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Opolu.

Na zakończenie uroczystości wszyscy goście składali życzenia wszystkim zasłużonym strażakom, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Opublikowano w Województwo opolskie

Ponad 300 funkcjonariuszy 5 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody zorganizowane zostały pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

- Dzień Strażaka w roku inaugurującym Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej daje nam szczególne powody do refleksji nad pojęciem służby. Ideowa spuścizna naszych poprzedników, którzy dla Polski wielokrotnie i bez wahania zamieniali bosaki na karabiny, trwale wzbogaciła etos służby o nowe wartości. Współcześnie, ich godnym potwierdzeniem jest nasze nieustanne zaangażowanie, doskonalenie naszego profesjonalizmu oraz podnoszenie kompetencji, od których często zależy ludzkie życie – mówił, witając gości, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Podziękował strażakom zawodowym i druhom za codzienny wysiłek, który kształtuje współczesne oblicze polskiego systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z szefem resortu MSWiA Joachimem Brudzińskim wręczyli nominacje generalskie trzem komendantom wojewódzkim PSP z województwa świętokrzyskiego, podlaskiego i pomorskiego.

Pan Prezydent RP wręczył również Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi dla 10 wyróżniających się funkcjonariuszy PSP.

Kulminacyjnym elementem obchodów była promocja 319 funkcjonariuszy PSP. Wśród „młodych oficerów” było 97 absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia dla służby kandydackiej, 121 absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia dla funkcjonariuszy w służbie stałej oraz 101 osób mających uprawnienia do mianowania na pierwszy stopień oficerski PSP.

Na placu Piłsudskiego w Warszawie znalazły się również pododdziały strażaków z każdego województwa wraz z pocztami sztandarowymi z każdej komendy wojewódzkiej. W skład pododdziałów weszli strażacy PSP jak również strażacy ochotniczych straży pożarnych.

Obchody zakończyła defilada strażacka wraz z pokazem sprzętu strażackiego.

Na podstawie: KG PSP

Opublikowano w Kraj

Punktualnie o godzinie 13 w czwartek 18 maja na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu odbył się uroczysty apel w związku z Dniem Strażaka połączonym z obchodami jubileuszu 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Patronat nad świętem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie. W trakcie apelu wręczono również szereg wyróżnień, odznaczeń i nagród finansowych. Łącznie podczas uroczystości wyróżnionych zostało 70 osób.

W trakcie uroczystości głos zabrali: Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm RP, Antoni Duda – Poseł na Sejm RP, Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, st. bryg. Jan Tajduś – Dyrektor Biura Kontroli, Skarg i Wniosków, Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola, Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego i Joachim Wojtala Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.

Tradycyjnie po skończonej uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na strażacką grochówkę.

Opublikowano w Województwo opolskie

W dniu 21.06.2016 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance odbyły się obchody dnia strażaka.

Od wczesnych godzin porannych na dzieci i młodzież czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez strażaków ochotników. Były gry i zabawy , konkurencje sportowo-pożarnicze , konkurs rysunkowy , malowanie twarzy. Dużym zainteresowaniem cieszył się ogromny dmuchany zamek-zjeżdżalnia i balony z wodą którymi najmłodsi rzucali do celu. Dzieci i młodzież biorąca udział w konkursach otrzymywały atrakcyjne nagrody słodycze i pamiątkowe dyplomy. W między czasie można było zwiedzać remizę strażacką, oglądać wozy bojowe i sprzęt który służy do działań ratowniczo-gaśniczych. Dla chętnych oferowane były słodycze napoje i kiełbaski z grilla. Pod koniec porannej części obchodów strażacy przeprowadzili pokaz ratowniczy polegający na uwolnieniu osoby poszkodowanej z pojazdu osobowego a także zademonstrowali pianę lekką z agregatu pianotwórczego.

W drugiej części obchodów o godzinie 16:30 strażacy w kolumnie przemaszerowali na cmentarz parafialny celem złożenia kwiatów na grobach zmarłych strażaków i udali się do kościoła na mszę św. Po mszy złożono kwiaty pod krzyżem oraz kapliczką św. Floriana. Po powrocie do remizy wygłoszono krótkie przemówienie w których podziękowano strażakom za zaangażowanie a wszystkim darczyńcom za ofiarność przy organizacji obchodów strażackiego święta.

A na sam koniec strażacy , zaproszeni goście i mieszkańcy już mniej oficjalnie wspólnie biesiadowali przy suto zastawionych stołach w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

Opublikowano w Powiat brzeski

O godzinie 10:00 na placu Komendy Miejskiej w Opolu przy ul Glogowskiej rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Podczas uroczystości odczytano listy intencyjne, m.in. list Wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego. W kolejnej części obchodów awanse i odznaczenia otrzymało kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. st.bryg. Witold Trojnar Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Wysdak Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Szymon Ogłaza Członek Zarządu Województwa a także Mirosław Pietrucha Wiceprezydent Miasta Opola.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu otrzymała też w dniu dzisiejszym złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Oficjalne spotkanie zakończono pamiątkową fotografią przy samochodzie – drabinie.

Opublikowano w Opole

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszycach w dniu 3 maja br. w ramach obchodów Dnia Świętego Floriana - Patrona Strażaków zorganizowała obchody z okazji Dnia Strażaka, które w efekcie końcowym przybrały charakter Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mąkoszycach i koncelebrowana była przez Ks. Dziekana Adama Czternastka - Kapelana Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Ks. Antoniego Akińczę - Proboszcza Parafii Mąkoszyce.

Na Mszy Świętej uczestniczyły zaproszone poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Lubsza, strażacy oraz goście szczególni m.in.: Barbara Kamińska - Doradca Marszałka Województwa Opolskiego, Bogusław Gąsiorowski - Wójt Gminy Lubsza, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po uroczystościach kościelnych strażacy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali przed budynek remizy OSP Mąkoszyce na uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Cała uroczystość rozpoczęła się od minuty ciszy na cześć tych wszystkich strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

Dowódca uroczystości dh Marcin Zawadzki – Naczelnik OSP Mąkoszyce złożył meldunek Andrzejowi Biedrzyckiemu – Członkowi Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP.

Następnie odbył się przegląd pocztów i pododdziałów oraz nastąpiło przywitanie gości przez Damiana Resiaka - Prezesa OSP Mąkoszyce.

W trakcie uroczystości wręczono medale i odznaczenia zasłużonym strażakom.

Oficjalną część obchodów Dnia Strażaka zakończyły przemówienia zaproszonych gości, po czym wszyscy uczestnicy udali się do remizy OSP Mąkoszyce na przygotowaną przez gospodarzy grochówkę.

Opublikowano w Powiat brzeski

W sobotę 23 maja kluczborscy strażacy obchodzili uroczyście Dzień Strażaka.

Na placu przed Komendą Powiatową PSP w Kluczborku odbył się uroczysty apel. Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, st.bryg. Marek Matczak Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Piotr Pośpiech starosta kluczborski, mł.bryg. Janusz Krupa Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku, przedstawiciele służb współpracujących z PSP, rodziny oraz wielu innych gości brało udział w uroczystościach Dnia Strażaka.

Uroczysty apel był okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy PSP, wręczenie odznaczeń, dyplomów i nagród dla strażaków PSP i OSP oraz emerytów.

Na sam koniec, wszyscy zostali zaproszeni na strażacką grochówkę.

Więcej zdjęć w Galerii

Opublikowano w Powiat kluczborski

W piątek 22 maja na Rynku w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się uroczystość wojewódzkiego i powiatowego Dnia Strażaka.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Andrzej Borowski, Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień oraz Komendant Powiatowy PSP w Kędzierzynie-Koźlu st.bryg. Janusz Chomiak wręczyli awanse, nagrody i wyróżnienia strażakom PSP, OSP oraz emerytom Państwowej Straży Pożarnej.

Trzydziestu strażaków zostało awansowanych na wyższe stopnie a dwudziestu dziewięciu zostało wyróżnionych odznaczeniami, medalami, nagrodami i dyplomami.

W trakcie uroczystości sztandar Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu został udekorowany odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Uroczystość zakończyła się musztrą paradną w wykonaniu orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Przybyli na strażackie uroczystości mogli następnie obejrzeć i zapoznać się z możliwościami taktycznymi współczesnych pojazdów pożarniczych i sprzętu oraz nauczyć się udzielać pierwszej pomocy – przekazuje bryg. Adam Janiuk Rzecznik Prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Oficjele obecni na uroczystości dokonali również otwarcia nowej remizy OSP Maciowakrze.

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.

Opublikowano w Województwo opolskie

We wtorek 19 maja 2015r. o godz. 14:00 na placu wyjazdowym JRG PSP w Krapkowicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka.

Na obchody przybyli między innymi: Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach, Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach z Naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego, Dyrektor i Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Arcelor Mittal w Zdzieszowicach, Komendant Wojskowej Bazy Logistycznej w Krapkowicach, Dyrektor "Górażdże Cement" S.A., Dyrektor Nadleśnictwa Prószków, Starosta Powiatu Krapkowickiego, Wójtowie Gmin z powiatu Krapkowickiego, lokalni przedsiębiorcy wspierający i współpracujący z KP PSP w Krapkowicach oraz zaproszeni goœście i rodziny strażaków.

Dokonano licznych awansów na wyższe stopnie. Nie obyło się bez przemówień. Dziękowano za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W przemówieniach podkreślano profesjonalizm, zaangażowanie i to że lokalna społeczność może czuć się bezpieczna i liczyć na strażaków w każdej niebezpiecznej sytuacji.

Strażakom życzono zdrowia, zadowolenia z niełatwej przecież służby, wszelkiej pomyślności i szybkich powrotów z akcji w takim samym składzie jak w chwili wyjazdu.

Po zakończonej części przemówień pokazano gościom nowo nabyty agregat pompowy wysokiej wydajności oraz kamerę termowizyjną.

Tradycyjnie poczęstowano wszystkich smaczną grochówkę.

Opublikowano w Powiat krapkowicki

Maj to miesiąc strażaków, ze względu na obchodzony 4 maja Dzień Strażaka w imieniny Floriana.

Niestety w ten dzień nie wszyscy mogą świętować. Stąd uroczystości w poszczególnych powiatach województwa opolskiego odbywają się przez cały maj.

15 maja uroczystości powiatu opolskiego ziemskiego i grodzkiego odbyły się na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przy ulicy Głogowskiej.

W trakcie uroczystości wręczono medale zarówno strażakom Państwowej Straży Pożarnej jak i strażakom OSP. Wręczono również nagrody oraz awansowano grupę opolskich strażaków.

W obchodach Dnia Strażaka wzięli udział między innymi: nadbryg. Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Paweł Kielar Komendant Miejski PSP w Opolu, Tomasz Kostuś Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Janusz Kowalski Wiceprezydent Opola, Marcin Ociepa Przewodniczący Rady Miasta Opola, przedstawiciele służb współpracujących ze strażą pożarną, przedstawiciele Lasów Państwowych, wójtowie i burmistrzowie miast powiatu opolskiego.

W trakcie uroczystości dokonano otwarcia Okręgowej Stacji Ochrony Dróg Oddechowych, która będzie służyła strażakom PSP z powiatu opolskiego, strażakom ochotnikom oraz strażakom z powiatu kluczborskiego, oleskiego i krapkowickiego. Jest to jedna z najnowocześniejszych stacji w Polsce.

Wszystkim awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opublikowano w Powiat opolski
Strona 1 z 2
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu