Wyświetlenie artykułów z etykietą: Prezydent RP
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: Prezydent RP

Ponad 300 funkcjonariuszy 5 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody zorganizowane zostały pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

- Dzień Strażaka w roku inaugurującym Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej daje nam szczególne powody do refleksji nad pojęciem służby. Ideowa spuścizna naszych poprzedników, którzy dla Polski wielokrotnie i bez wahania zamieniali bosaki na karabiny, trwale wzbogaciła etos służby o nowe wartości. Współcześnie, ich godnym potwierdzeniem jest nasze nieustanne zaangażowanie, doskonalenie naszego profesjonalizmu oraz podnoszenie kompetencji, od których często zależy ludzkie życie – mówił, witając gości, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Podziękował strażakom zawodowym i druhom za codzienny wysiłek, który kształtuje współczesne oblicze polskiego systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z szefem resortu MSWiA Joachimem Brudzińskim wręczyli nominacje generalskie trzem komendantom wojewódzkim PSP z województwa świętokrzyskiego, podlaskiego i pomorskiego.

Pan Prezydent RP wręczył również Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi dla 10 wyróżniających się funkcjonariuszy PSP.

Kulminacyjnym elementem obchodów była promocja 319 funkcjonariuszy PSP. Wśród „młodych oficerów” było 97 absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia dla służby kandydackiej, 121 absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia dla funkcjonariuszy w służbie stałej oraz 101 osób mających uprawnienia do mianowania na pierwszy stopień oficerski PSP.

Na placu Piłsudskiego w Warszawie znalazły się również pododdziały strażaków z każdego województwa wraz z pocztami sztandarowymi z każdej komendy wojewódzkiej. W skład pododdziałów weszli strażacy PSP jak również strażacy ochotniczych straży pożarnych.

Obchody zakończyła defilada strażacka wraz z pokazem sprzętu strażackiego.

Na podstawie: KG PSP

Opublikowano w Kraj

Samą zmianę ustawy zaproponowali strażacy ochotnicy, następnie ziarno padło na podatny grunt i sprawą zajął się Parlamentarny Zespół Strażaków. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej 15 maja a Prezydent RP Bronisław Komorowski już ją podpisał.

Batalię o zmianę ustawy o ochronie przeciwpożarowej zainicjowali strażacy z OSP Ustronie Morskie. Chodziło o kwestię wypłaty zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych strażakom niezawodowym, którzy ulegli wypadkowi w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, oraz w wyniku niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu.

Inicjatywę z poparciem tysięcy Polaków przejął Parlamentarny Zespół Strażaków i w marcu złożono odpowiedni projekt w Sejmie.

Rekompensata za wypadek strażaka niezawodowego wyniesie 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość będzie ustalana przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Będzie ona wypłacana maksymalnie przez 18 miesięcy a dokładniej przez łączny czas pobierania zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego.

Na dzień dzisiejszy strażak OSP nigdzie nie zatrudniony, bezrobotny lub studiujący, który ulegnie wypadkowi nie ma prawa do świadczeń za czas choroby i rehabilitacji. Dodatkowo zostaje pozbawiony środków do życia przez cały okres niezdolności do pracy.

Jeśli strażak nie jest zatrudniony lub nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli nie posiada ubezpieczenia społecznego, przysługuje mu jedynie jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia zawartego przez urząd gminy lub miasta.

Sejm nowelizację ustawy uchwalił 15 maja a Prezydent RP Bronisław Komorowski nowelizację podpisał. Wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Opublikowano w Kraj
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu