Wyświetlenie artykułów z etykietą: Państwowa Straż Pożarna
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: Państwowa Straż Pożarna

W poniedziałek 26 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się wręczenie decyzji o powierzeniu pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Kędryk w obecności swojego zastępcy st. bryg. Witolda Trojnara z dniem 27 lutego 2018 roku powierzył pełnienie obowiązków dwóm funkcjonariuszom:

- st. kpt. Damian Glik p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich,

- kpt. Mariusz Stępień p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku.

Opublikowano w Województwo opolskie

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA podczas dzisiejszego spotkania wręczył komendantom Państwowej Straży Pożarnej akty powołania na nowe stanowiska służbowe. Awanse otrzymali:

  • bryg. mgr inż. poż. Krzysztof Kędryk – na pełniącego obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Jacek Antos – na stanowisko Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
  • st. bryg. Jan Kołdej – na stanowisko Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
  • st. bryg. Marek Jankowski – na stanowisko Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Tomasz Bajerczak – na stanowisko Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Sławomir Dylewski – na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
  • st. bryg. Paweł Borówka – na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
  • bryg. Tomasz Wiśniewski – na p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Podczas spotkania, w którym udział wziął również gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA pogratulował komendantom awansów oraz zaufania, jakie zdobyli swoją dotychczasową służbą. Podkreślił, że na wyrobienie pozytywnej oceny ich pracy pozwala m.in. analiza sytuacji w poszczególnych województwach i powiatach, jaką dokonują wspólnie z Komendantem Głównym PSP. Minister życzył im również powodzenia w pracy na nowych stanowiskach. Podkreślił, że aby działanie Państwowej Straży Pożarnej było jak najbardziej skuteczne, a pomoc funkcjonariuszy  szybka i efektywna, muszą oni wykonywać swoje obowiązki w sposób profesjonalny, wykorzystując swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Zaznaczył, że kadra dowódcza musi działać w sposób profesjonalny, tak aby stanowiła wzór dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił także, że skutecznie działająca Państwowa Straż Pożarna oprócz dobrze wykwalifikowanej i kompetentnej kadry kierowniczej wymaga również nowoczesnego wyposażenia. Środki przeznaczone na modernizację PSP pochodzą m.in. z programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 czy funduszy europejskich.

Na koniec Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA złożył komendantom oraz ich rodzinom życzenia noworoczne podkreślając, że ich codzienne działania muszę być przede wszystkim ukierunkowane na służbę dla Ojczyzny.

 

Źródło: www.mswia.gov.pl

Opublikowano w Kraj

W piątek 17 marca o godzinie 21:18 kluczborska straż pożarna została poinformowana o pożarze stodoły w miejscowości Komorzno przy ulicy Głównej.

Po dojeżdzie na miejsce pierwszych zastępów pożar panował w środku stodoły, następnie ogień objął zewnętrzną część stodoły.

Akcja gaśnicza trwała ponad 90 minut. Do działań skierowano 4 zastępy straży pożarnej w sile 19 ratowników.

Przyczyną pojawienia się ognia było podpalenie - sprawą zajmuje się policja.

Opublikowano w Powiat kluczborski

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka wyniesie przeciętnie 253 zł na każdy etat i obowiązuje od 1 stycznia tego roku.

Rozporządzenia podwyższają dodatek za stopień bądź uposażenie zasadnicze. Wzrosną również inne składniki uposażenia. Po uwzględnieniu wszystkich zmian oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza w praktyce wzrośnie o 253 zł miesięcznie. Podwyżki obowiązują od początku roku, dlatego 1 marca funkcjonariusze dostaną również wyrównanie podwyżek za styczeń i luty.

Podwyżka wynagrodzeń pracowników cywilnych wyniesie średnio 250 zł na stanowisko i zostanie wypłacona w końcu lutego, z wyrównaniem od 1.01.2017r.

Podwyżki dla służb to element zapoczątkowanego przez ministra Mariusza Błaszczaka Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jego celem jest zapewnienie funkcjonariuszom odpowiednich warunków do jak najlepszego wypełniania obowiązków. Przyjęty pod koniec 2016 r. przez Sejm, Program Modernizacji zakłada, że w latach 2017-2020 na ten cel zostanie skierowanie niemal 9,2 mld zł. Środki te będą podzielone pomiędzy inwestycje budowalne, zakup i modernizację sprzętu oraz wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników.

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpią dalsze podwyżki - średnio 309 zł na etat. Oznacza to, że w 2020 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej. Z kolei wynagrodzenia pracowników wzrosną średnio o 597 zł.

Źródło: MSWiA

Opublikowano w Kraj

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Marka Jasińskiego 19 grudnia dokonała oceny projektów graficznych nadesłanych na konkurs na nowe logo Państwowej Straży Pożarnej, ogłoszony przez komendanta głównego PSP.

Do Komendy Głównej PSP w określonym regulaminem terminie wpłynęło 165 propozycji projektów nowego logo. Na wstępie Komisja Konkursowa odrzuciła 84 prace, które nie spełniały wszystkich warunków określonych w regulaminie konkursu. Pozostałe 81 projektów członkowie Komisji Konkursowej oceniali pod kątem spełnienia założeń regulaminu. Pod uwagę brane były takie aspekty logo, jak: czytelność komunikatu, walory estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.

Żaden z ocenianych 81 projektów graficznych nie spełnił łącznie wszystkich wymienionych kryteriów określonych w regulaminie konkursu. W związku z tym Komisja Konkursowa jednogłośnie odstąpiła od wyboru projektu spośród nadesłanych i dopuszczonych do oceny prac.

Źródło: KG PSP

Opublikowano w Kraj

We wtorek 1 listopada około godziny 15:20 do kędzierzyńsko-kozielskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze na wysypisku śmieci w miejscowości Ciężkowice.

Po przybyciu na miejsce KDR potwierdził zgłoszenie okazało się, że palą się składowane śmieci wielkogabarytowe. Pożar obejmował znaczną powierzchnię co spowodowało silnym zadymieniem na DK 45.

W początkowej fazie pożaru na palące się śmieci podano dwa prądy wody. Po dojeździe na miejsce ciężkiego sprzętu przystąpiono do rozbiórki palącej się sterty.

Z powodu braku ciśnienia w hydrancie znajdującym się na terenie wysypiska woda była dowożona z hydrantów znajdujących się w Polskiej Cerekwi.

Działania zakończono około godziny 19:30. 

W działaniach gaśniczych brało udział siedem zastępów straży pożarnej.


Z dniem 1 sierpnia 2016 na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kędzierzynie Koźlu, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Marek Kucharski powołał st. kpt. Dariusza Kulawinka.

Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu St. kpt. Dariusz Kulawinek rozpoczął służbę w dniu 1.06.1998 r. KP PSP w Brzegu. W 2005 roku ukończył Szkołę Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie uzyskał tytuł magistra pożarnictwa.  Ukończył studia podyplomowe na dwóch kierunkach:

- zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

- zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 2006 roku został przeniesiony do KW  PSP w Opolu do Wydziału Operacyjnego na stanowisko starszego specjalisty. Od 2011 roku pełnił służbę w  KP PSP w Brzegu na stanowisku dowódcy zmiany a następnie na stanowisku naczelnika Wydziału do spraw Operacyjno–Szkoleniowych równocześnie pełniąc funkcję oficera prasowego. Posiada też kurs doskonalący dla specjalistów krajowego systemu wykrywania skażeń (ATP-45), który będzie mu przydatny w jednostce posiadającej specjalizację chemiczną.

W poniedziałek 23 maja na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku został powołany bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa

O godzinie 13 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, odbyła się uroczystość przejęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku przez bryg. mgr inż. Grzegorza Kawę. Akt powołania na stanowisko nowy Komendant Powiatowy odebrał z rąk Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. mgr inż. Marka Kucharskiego

Bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa karierę w straży pożarnej rozpoczął w 1990 roku  jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz rozpoczął służbę jako oficer w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Z dniem 1 czerwca 1998 r. został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP Nysa na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Nysa. Od 1 kwietnia 1999 r. do 23 maja 2016 r. zajmował stanowisko Dowódcy JRG w Nysie. Był członkiem sekcji wodno–nurkowej w Nysie oraz dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w Głuchołazach, uzyskał tytuł ratownika wysokościowego PSP. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nysa .

Opublikowano w Powiat prudnicki

W 2015 roku przeprowadzono termomodernizację Komendy Miejskiej w Opolu,  Komend Powiatowych w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu. JRG 1 w Opolu, oraz JRG w Niemodlinie, Głuchołazach, Paczkowie i Kędzierzynie-Koźlu za prawie 6,5 mln zł.

Modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu kosztowała 1,5 mln zł. 1mln 300 tys. zł pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej PSP w Opolu zakończyła się z końcem roku. Koszt inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych.

Koszt termomodernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głuchołazach wraz z wymianą kotła gazowego, zamknął się w kwocie 376 477,80 złotych. Przetarg na termomodernizację obiektu KP PSP w Nysie wraz z modernizacją węzła cieplnego zakończył się zaoferowanie kwoty za wykonanie usługi w kwocie 916 350,0 złotych. 686 350,14 złotych kosztowała termomodernizacja obiektu JRG w Paczkowie.

W większości inwestycji, pokrywane były one z budżetów samorządów.

W ciągu ostatnich 15 lat wydatkowano na modernizację jednostek PSP blisko 40 mln zł.

Opublikowano w Województwo opolskie

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżki. Jest to możliwe dzięki rozporządzeniom, które przyjęła dzisiaj (26 stycznia) Rada Ministrów.

Policja

W projekcie budżetu na rok 2016 r. dla Policji przeznaczono dodatkowe 269 mln 190 tys. zł na uposażenia oraz pozostałe należności.  Dodatkowe pieniądze pozwolą na zwiększenie dotychczasowej przeciętnej pensji funkcjonariuszy Policji o 202 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej – 219 zł.). Obecnie policjanci zarabiają średnio 4 372 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4 591 zł.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”) z 2,87 do 3,01.

Straż Graniczna

Średnie uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2016 r. wzrośnie o 203 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej -220 zł.). W projekcie budżetu na 2016 r. dla Straży Granicznej przewidziano dodatkowe 40 mln 592 tys. zł na uposażenia oraz pozostałe należności. Pozwoli to na wzrost przeciętnej pensji z 4 402 zł do 4 622 zł.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”) z 2,89 do 3,03.

Biuro Ochrony Rządu

W projekcie budżetu na rok 2016 r. dla Biura Ochrony Rządu przeznaczono dodatkowe 6 mln 060 tys. zł na uposażenia oraz pozostałe należności. Większy budżet pozwoli na zwiększenie przeciętnej pensji o 210 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej – 227 zł.). Obecnie funkcjonariusze BOR zarabiają średnio 4 539 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4 766 zł.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”) z 2,98 do 3,13.

Państwowa Straż Pożarna

Średnie uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wzrośnie o 198 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej – 214 zł). Obecnie strażacy zarabiają średnio 4 280 zł, po nowym roku będą otrzymywali 4 494 zł. W budżecie na 2016 r. dla PSP przeznaczono dodatkowe 83 mln. 348 tys. zł.    

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”)
z 2,81 do 2,95.

Dla pracowników cywilnych służb mundurowych również przewidziane są podwyżki. Ustawa budżetowa zakłada 6% wzrost funduszu wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń nastąpi po wejściu w życie ustawy.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Opublikowano w Kraj
Strona 1 z 2
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu