Wyświetlenie artykułów z etykietą: KW PSP Opole
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: KW PSP Opole

Jednostki PSP z województwa opolskiego brały udział w piątek 3 listopada w ćwiczeniach I Kompanii Gaśniczej „COO” Opole.

Ćwiczenia przeprowadzono na terenie jednego z obiektów w Opolu.

Jednostki biorące udział w ćwiczeniach miały do zrealizowania dostarczenie wody na odległość 2 kilometrów.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń Komenda Wojewódzka przeprowadziła dla kilkunastu jednostek inspekcję gotowości operacyjnej.

Organizatorem ćwiczeń był wydział operacyjny KW PSP w Opolu.

Opublikowano w Powiat opolski

26 i 27 kwietnia w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt: „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”.

Uczestnicy konferencji podczas dwudniowych wystąpień wygłosili 20 prezentacji, gdzie poruszono problemy związane zarówno z Polską jak i Czechami.

Projekt jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy czeską i polską strażą pożarną. Koncepcja i zakres rzeczowy został sporządzony na bazie wspólnych działań ratowniczych i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie gotowości do działań i większa zdolność do rozwiązywania sytuacji kryzysowych zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie granicy.

Ważnym elementem jest również wzmocnienie współpracy wszystkich służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Ponadto w ramach konferencji odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Opublikowano w Kraj

Decyzją Komendanta Głównego PSP, na wniosek Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, z dniem 1 maja 2016 r., na stanowisko Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powołany został st. bryg. mgr inż. Witold Trojnar.

St. bryg. Witold Trojnar do tej pory pełnił funkcję Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Opolu. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej wielokrotnie został odznaczony, m.in. brązowym medalem "Za Długoletnią Służbę", brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Witold Trojnar urodził się w Radymnie, 23 lutego 1968 roku. W 89' rozpoczął studia SGSP w Warszawie. Pięć lat później po ukończeniu studiów rozpoczął służbę jako oficer w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na stanowisku młodszego inspektora w wydziale operacyjno-szkoleniowym, następnie oficera, kierownika sekcji i naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego.

Źródło: www.straz.gov.pl

Opublikowano w Województwo opolskie

Dwustu uczniów z 39. szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego wzięło udział w III warsztatach ratowniczych młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy. Warsztaty odbyły się na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Każda ze szkół wystawiła czteroosobową drużynę wraz z opiekunem. Warsztaty nie miały charakteru zawodów a nauki i to szczególnie nauki na własnych błędach.

Warsztaty podzielone były na dwa etapy. W pierwszych jedna część drużyn uczestniczyła w wykładach a druga zmagała się w terenie z czterema epizodami. Następnie grupy zamieniały się.

Młodzież zmagała się następującymi epizodami:

- zatrzymanie krążenia,

- uszkodzenie tkanek przez ciało obce i omdlenie,

- urazy typowe dla górskich wędrówek,

- atak epilepsji i oparzenie.

Organizatorem warsztatów była Komenda Wojewódzka PSP w Opolu przy współudziale Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Oddziału Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu, Opolskiego Oddziału Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Po ćwiczeniach wszyscy mogli oglądać pokazy strażaków, ratowników wodnych oraz ratownictwa medycznego.

Opublikowano w Opole

W czwartek 28 maja br. około godziny 10 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu podpisano umowę o współpracy z Sekcją Poszukiwawczo - Ratowniczą działającą przy OSP Lipki z powiatu brzeskiego.

Podpisanie umów umożliwi formalne włączenie członków Sekcji jako specjalistów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i rozszerzenie współpracy o całe województwo - informuje bryg. Adam Janiuk oficer prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Do zadań sekcji należy:

- wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych na terenie powiatu oraz województwa,

- poszukiwanie osób zaginionych w otwartym terenie i w osuwiskach, czy też zawalonych obiektach budowlanych,

- pomoc władzom lokalnym w organizowaniu akcji poszukiwawczo – ratowniczych,

- współpraca z innymi organizacjami i służbami w ramach akcji ratowniczych i prewencyjnych. 

Opublikowano w Województwo opolskie
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu