Wyświetlenie artykułów z etykietą: Centrum Edukacji Przeciwpożarowej
A+ R A-
Wyświetlenie artykułów z etykietą: Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

We wtorek 27 marca w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu odbyła się ceremonia otwarcia Centrum Edukacyjnego wyposażonego w szereg nowoczesnych rozwiązań.

Komenda Miejska PSP w Opolu od wielu lat realizuje naukę dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych przeprowadzając różnego typu spotkania mające na celu zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Obiekty Komendy Miejskiej rocznie odwiedza ponad 1300 osób. Ze względu na brak odpowiednich pomocy dydaktycznych zajęcia ograniczane były do prezentacji sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostki i omówieniu zasad postępowania podczas różnego typu zagrożeń.

W Centrum są między innymi stanowiska: do nauki powiadamiania służb ratowniczych, do nauki pierwszej pomocy (różne fantomy, defibrylator szkoleniowy) dot. bezpieczeństwa na drogach, zachowanie po wypadku, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przejazd alarmowy służb ratowniczych, tworzenia korytarza ratowniczego nt. zagrożeń w związanych z zerwanymi liniami energetycznymi dot. bezpieczeństwa w lesie dot. zagrożeń pożarowych w mieszkaniu i zasad prawidłowego zachowania dot. zagrożeń związanych z niesprawnymi urządzeniami grzejnymi, niedrożnymi kanałami spalinowymi, dymowymi, wentylacyjnymi, więc możliwości powstania pożaru i zatrucia czadem dot. zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego dot. znaków bezpieczeństwa.

W Centrum również znajduję się pomieszczenie pokoju, które było objęte pożarem.

Podczas zwiedzania pokoju w tle słychać korespondencję strażaków, tupot butów, relację świadka pożaru oraz w oknie widać błyski podjeżdzających samochodów straży pożarnej. Podczas zajęć dzieci zakładają mundury strażackie oraz hełmy. Na koniec zajęć przewidziane zostały praktyczne sprawdzenia nabytych umiejętności, a dzieci otrzymają dyplomy i naklejki na ubrania "Dzielny Strażak".

Centrum będzie także pełniło funkcję dydaktyczną dla inwestorów i projektantów, którzy nie zawsze mają wiedzę na temat obecnie stosowanych rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej.

Pomieszczenia  wyposażone zostały również w pełni funcjonalne rozwiązania przeciwpożarowe z rozszerzeniem umożliwiającym uruchomienie urządzeń do celów szkoleniowych.

A są to: system alarmu pożarowego i ogłaszania alarmów, monitoring pożarowy,  system  oddymiania  klatki  schodowej,  oświetlenie  ewakuacyjne i kierunkowe, wydzielenia pożarowe i przejścia kablowe, wyłącznik przeciwpożarowy, kaseta straży pożarnej, hydranty wewnętrzne, system sterowania drzwiami ppoż., system kontroli dostępu uwzględniający warunki ewakuacji.

Środki finansowe na prace budowlane i instalacyjne pochodziły z Miasta Opole i Starostwa Opolskiego.

W tworzeniu Centrum Edukacyjnego uczestniczy 34 partnerów, a przekazane przez nich materiały na wyposażenie stanowisk edukacyjnych wstępnie oszacowane są na łączną wartość blisko 370 000 zł.

Wsparcie finansowe uzyskane zostało między innymi ze stron Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu, Tauron Dystrybucja S.A., Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Opolu, WOPR w Opolu, Fabryki Mebli FADOME, Castoramy Opole, MediaMarkt Opole, KNAUF Polska, Noma2, ANRO, Grodkowskich Zakładów Przemysłu Metalowego, Radia Opole, wolontariuszy i strażaków komendy.

Natomiast wsparcie merytoryczne przy budowie przedmiotowych stanowisk uzyskane zostały od większości wymienionych wyżej podmiotów, a także z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Oprócz wkładu finansowego partnerów znaczący jest wkład strażaków z Komendy Miejskiej w pracach koncepcyjnych i wykonawczych.

Opublikowano w Opole

15 września 2016 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie otwarto najnowocześniejszą w Polsce salę edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, skierowaną do dzieci i młodzieży.

W nowo otwartym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie funkcjonować będą sektory tematyczne: „Ścieżka Edukacyjna” oraz „Mała Strażnica”. Ich celem będzie prezentacja zagrożeń pożarowych, które występują w mieszkaniach (na przykład pomieszczenie łazienki i zastosowane w nim instalacje, w tym tzw. „dym filmowy” pozwolą na zobrazowanie skutków braku wentylacji, a co za tym idzie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla) i obszarach leśnych, jak również pokazanie skutków wypadków drogowych i katastrof budowlanych. Dodatkowym elementem będzie sektor, zapoznający ze specyfiką pracy w straży pożarnej, wyposażony między innymi w samochód pożarniczy z wizualizacją jazdy alarmowej w skali 1:1.

W odróżnieniu od dotychczas otwieranych sal edukacji dla najmłodszych CEP wyróżnia się zarówno rozmachem technologicznym (zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań multimedialnych), jak i zasięgiem oddziaływania. Zajęcia prowadzone będą w ramach lekcji szkolnych i pozwolą na skuteczne przekazanie wiedzy przez praktyków (strażaków w czynnej służbie). Centrum zostało utworzone w zaadaptowanym pomieszczeniu nieużywanego, podziemnego magazynu w Komendzie Miejskiej (o pow. 800 m2 i kubaturze 3.200 m3). Koszt całego projektu wyniósł około 480.000 zł. 

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie bryg. Janusza Gancarczyka, komendanta miejskiego PSP w Chorzowie, który przedstawił genezę pomysłu na powstanie Centrum. Powiedział że celem autorów było stworzenie multimedialnego ośrodka nauczania, w którym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i dzięki nowatorskiej, interesującej formie, dostosowanej do najmłodszych odbiorców, będzie się propagować zasady bezpiecznego zachowania. Wspomniał również o planach dalszego rozwoju Centrum. Podkreślił, że budowa Centrum była możliwa dzięki wsparciu finansowemu podmiotów budżetowych, jak i pozabudżetowych oraz osobistemu zaangażowaniu strażaków. Po gospodarzu uroczystości głos zabrał st. bryg. Jeremi Szczygłowski, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a następnie prezydent miasta Chorzów Pan Andrzej Kotala, który podkreślił, że Centrum Edukacji Przeciwpożarowej spełni swoją rolę w podnoszeniu świadomości wśród dzieci i młodzieży, tym samym pomoże uniknąć wielu zagrożeń. Wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek w swoim wystąpieniu pogratulował nie tylko pomysłu Centrum, ale również determinacji w jego realizacji. Dodał także, że najlepszym podziękowaniem będzie to, gdy kiedyś dzieci, które tę edukację przejdą będą miały możliwość uratować swoje życie lub życie najbliższych. „To będzie największe podziękowanie dla wszystkich, którzy mieli udział w tym projekcie” – powiedział wojewoda śląski.

W dalszej części uroczystości komendant miejski PSP w Chorzowie wręczył podziękowania oraz pamiątkowe upominki przedstawicielom podmiotów, które wsparły budowę Centrum.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.

Otwarcie Centrum swoją obecnością uświetnili: Pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Pani Urszula Bauer, śląski kurator oświaty, st. bryg. Jeremi Szczygłowski, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Pan Andrzej Kotala, prezydent miasta Chorzów, oraz Pan Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. W uroczystości wzięła również udział delegacja z komendy głównej PSP na czele ze st. kpt. Małgorzatą Romanowską, naczelnik Wydziału Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego PSP oraz przedstawiciele darczyńców.

Opracowanie: st. kpt. Aneta Gołębiowska, KW PSP Katowice
Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz i Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie.

Opublikowano w Kraj
Ratownictwo
Pogoda Opole z serwisu