Prawo dla ludzi
A+ R A-
Prawo dla ludzi

Prawo dla ludzi (4)

wtorek, 22 października 2013 09:23

Poszkodowany kontra ubezpieczyciel – kierunek sąd

Napisane przez

Poszkodowany i ubezpieczyciel to dwa przeciwległe bieguny. Poszkodowanemu zależy na godziwym zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę oraz na środkach finansowych, które umożliwią mu pełny powrót do zdrowia. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które zarabiają głównie na sprzedaży polis mają natomiast za zadanie ochrony własnej ekonomii, stąd rzadko kiedy roszczenia poszkodowanego są zaspokajane w sposób polubowny. Ubezpieczyciel zna dokładnie statystyki, wie jaki % poszkodowanych odwołuje się od pierwszych decyzji, jak również jaki % decyduje się na dochodzenie swoich praw na wokandzie sądowej, a dziś niestety trudno mówić o adekwatnym odszkodowaniu bez sądu.

 „Śmierć jest wielkością niezmienną, jedynie ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać.” - Georg Christoph Lichtenberg

Każdy z nas ma prawo do spokojnego, pełnego miłości życia w pełniej rodzinie i choć od najmłodszych lat jesteśmy oswajani z wizją nieuchronnej śmierci, to nieoczekiwana i nagła śmierć osoby nam bliskiej nie jest zjawiskiem, z którym da się po prostu pogodzić … . Za cytatem umieszczonym na wstępie „…ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać” i tak naprawdę trudno go w jakikolwiek sposób wycenić.

Kiedyś usłyszałem od matki, która na skutek wypadku komunikacyjnego straciła swojego syna: „Będę do końca walczyć o moją godność, godność rodziny i mojego synka, tak by wszyscy wiedzieli, że nigdy się nie pogodzimy, że w ten sposób nam go odebrano”. Wypowiedź ta dotyczyła procesu starania się o zadośćuczynienie po śmierci syna, gdzie odpowiedzialnym za wypłatę roszczeń było towarzystwo ubezpieczeniowe gdzie sprawca wypadku miał polisę odpowiedzialności cywilnej.

wtorek, 22 października 2013 09:17

Dla kogo odszkodowanie?

Napisane przez

Komu należy się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, czyli odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia? Polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi tzw. suma gwarancyjna, która obecnie wynosi 1,5mln euro dla szkody na mieniu, a w przypadku szkody osobowej to 5 milionów euro. Należy również zaznaczyć, że w określonych prawem przypadkach, zakład ubezpieczeń może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania tzw. regres ubezpieczeniowy m.in. gdy sprawca był w stanie po spożyciu alkoholu, nie miał dokumentów uprawniających do poruszania pojazdem, lub gdy polisa OC wygasła.

Poniżej wymieniamy przypadki zdarzeń komunikacyjnych , w których osoby otrzymują status poszkodowanych, jak również podajemy przykłady z życia wzięte, opisując poszczególne zdarzenia.

środa, 23 czerwca 2010 14:14

Dla kogo odszkodowanie?

Napisane przez
"Zbliża się dzień, w którym każdy człowiek w krajach uprzemysłowionych będzie ofiarą wypadku drogowego" - pisał przed laty Józef Baryła. Statystyki z 2009 roku są bezlitosne. 49 054 wypadki, 4564 osoby, które poniosły śmierć, 55 906 rannych. Ten problem naprawdę może dotyczyć każdego z nas.

Ratownictwo